Новини

HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE - Заключителна среща в Куйера, Испания

От 10 до 13 Юни 2024 г., се преоведе заключителна среща на партньорите по проект „Healthy Food for Smart People“.
По време на срещата имахме възмоност да обсъдим последните детайли по разработения HUB, дейностите за учители и ученици включени в него, както и следващи стъпки за пополяризиране на резултатите.
Като част от срещата бе и мултиплициращо събитие, организирано от гимназия LLopis Mari.

Паралелно ученици и учители, от партньорските организации, участваха в обучително събитие, свързано със запознаване с местната и Средиземноморска кухня.

HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE - СРЕЩА В СЕЦЕ, ИТАЛИЯ

На 22 Май 2024 се проведе 5та международна среща на паерньорите в Сеце, Италия, по проект „Healthy Food for Smart People“.
Участниците присъстваха на Мастърклас в училище ISISS Pacifici and De Magistris. Това събитието е част от поредица от семинари, които използват методологията на шоу кукинга, включваща производители, готвачи и експерти.

Обучение за Емоционална интелигентност и устойчивост

На 23 и 24 Април 2024 г., в Пловдив се проведоха обучителни дейности с учениците от партньорските държави, по проект „Healthy Food for Smart People“, финансиран по програма Еразъм плюс.

Темата на обучението бе Емоционална интелигентност и устойчивост.

През двата дни участниците се запознаха с Теоретична рамка за социална и емоционална интелигентност и стратегии за непрекъснато развитие на уменията за емоционална интелигентност.

Healthy Food for Smart People - Двудневна среща в Аячо, Корсика

В очарователния град Аячо, Корсика, на 25 и 26 март се проведоха няколко събития по проект „Healthy Food for Smart People“, което събра екипите по проекта, учители и ученици от Франция, България, Испания и Турция. Събитието, бе организирано за насърчаване на обучението, работата в мрежа и обмена на иновативни идеи и се фокусира върху социално-икономическото развитие, професионалното образование в гастрономията и интеграцията на младите хора на пазара на труда в рамките на Европейския съюз.

Healthy food - Трета среща на партньорите

От 26 до 29 Февруари, в Карамюрсел, Турция, се проведе трета среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

Като част от срещата бе събитие за разпространение на резултатите до момента, което събра любители, експерти и професионалисти от кулинарния и образователния сектор. Денят беше пълен с презентации, семинари и дейности, всички насочени към подчертаване на социално-икономическия статус на Турция, със специален акцент върху областта на гастрономията.

Indistractable - втора среща на партньорите

Втора международна среща по проекта "Indistractable", се проведе в Марибор, Словения.
По време на срещата отбелязахме напредъка на проекта и всички изпълнени дейности.
Като част от този едногодишен проект бяха създадени ръководство за учители, обучение за учители и инструментариум за учители.

Healthy food - Втора среща на партньорите

На 7 и 8 Ноември 2023 г., в Пловдив, се проведе втора среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме напредъка и изпълнените дейности по проекта, интелектуалните продукти и резултатите, които постигаме.
Бе представено проучването за сектора, инструментите, които ще използваме зада подобрим процесите на обучение на учениците. Партньорите от Италия презентиаха технологичния хъб, който има за цел да свърже учители, ученици и заинтересовани страни.

Среща на партньорите по проект "Промяна с половин градус"

На 26 Октомври се проведе втора среща по проект „Промяна с половин градус“, в Gimnazija Metković. Екипът на фондацията се включи в срещата онлайн. Колегите от Латвия прекараха деня в училището, запознаха се с хърватската образователна система, сравниха училищата в Латвия и Хърватия, посетиха час по английски.

По време на срещата отбелязахме напредъка на проекта и всички завършени дейности.

Проект Indistractable - среща на партньоритеОт 6 до 8 Октомври, в Пловдив, се проведе ключова среща на партньорите, която отбеляза важен крайъгълен камък по проекта. Периодът бе съобразен със създаването на дейностите в помощ на учителите и предхожда пилотното тестване, в реална учебна среда. По този начин се доближаваме до целта: да се повиши ангажираността на учениците, да се насърчи концентрацията и да се създаде атмосфера, която радва както преподавателите, така и обучаемите.

ВТОРИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

Вторият Обучителен курс от поредицата „ТTRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE“ се проведе в екологичната ферма Metta, Словения от 31 юли до 6 август 2023 г. Двадесет и четирима участници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха за участие в тренинг „TransFORMATIVE education for Ecological Sustainability.

Pages