Младежки обмен - ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ


От 19 до 27 ноември в Ла Риоха, Испания се проведе младежки обмен по проект ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ, финансиран по програма Еразъм +.

Основните теми, които бяха обсъдени по време на обмена бяха учене чрез правене и игри, трансверсално образование чрез игри, нови образователни методологии, генериране на положително въздействие и инструменти за създаване на нови игри за учене.

Младежите, които ще се включиха в обмена няха от Турция, Естония, Македония, Италия, Испания и България, като Фондацията бе представена от 6 младежи и ръководител.
Мултикултурният подход на проекта обедини алтернативни гледни точки - необичайни и богати на културно разнообразие.