Проект Indistractable - среща на партньоритеОт 6 до 8 Октомври, в Пловдив, се проведе ключова среща на партньорите, която отбеляза важен крайъгълен камък по проекта. Периодът бе съобразен със създаването на дейностите в помощ на учителите и предхожда пилотното тестване, в реална учебна среда. По този начин се доближаваме до целта: да се повиши ангажираността на учениците, да се насърчи концентрацията и да се създаде атмосфера, която радва както преподавателите, така и обучаемите.