Новини

Набиране на участници по проект TransFORMATION for a better future

Целта на проекта е да дадем възможност на участниците да прилагат Глобално гражданско образование (ГГО) в техния местен контекст. Целевата група включва широк кръг от участници, защото вярваме, че методите на ГГО са изключително ценни, започвайки от ранна детска възраст и продължавайки през всички нива на образование до зряла възраст, включително както формални, така и неформални подходи.

VARIED - ПЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 27 и 28 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме резултатите по проекта, проведените тренировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Представители на Университетът във Валенсия представиха обобщените данни и резултати, които събрахме по време на тренировките, както и анализ на резултатите.

Първа среща по проект "Промяна с половин градус"

На 15 и 16 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пътва среща на партньорите по проект "Промяна с половин градус", финансиран по програма Еразъм плюс.
Домакин на срещата бе Фондация ЕЦИОНК - водещ партньор по проекта.

Младежки обмен - ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ


От 19 до 27 ноември в Ла Риоха, Испания се проведе младежки обмен по проект ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ, финансиран по програма Еразъм +.

Основните теми, които бяха обсъдени по време на обмена бяха учене чрез правене и игри, трансверсално образование чрез игри, нови образователни методологии, генериране на положително въздействие и инструменти за създаване на нови игри за учене.

Healthy food - Първа среща на партньорите

На 21 и 22 Октомври 2022 г., в Куйера, Испания се проведе първа среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме първите стъпки по проекта, дейностите и интелектуалните продукти и резултатите, които целим да постигнем.
Партньорите участваха в първото по рода си биенале на ориза, организирано от Община Куйера, като бе проведена публична конференция за представяне на партньорите, проекта, целите и подхода на проекта.

VARIED ръгби фестивал

На 15 октомври 2022 г., на стадион „Смирненски” в Габрово се проведе VARIED ръгби фестивал, с всички местни участници по проекта.

Събитието бе фестивал на доброволчеството и социалното приобщаване, в което се включиха доброволци, играчи с и без образователни затруднения, заинтересовани страни, както и широка общественост. Екипът по проекта, както и ръгби клубът показаха своята работа, до този момент. Чрез приятелски мач, показахме напредъка и превлякохме нови доброволци.

Младежки обмен WAVE US


От 5 до 12 септември, в Санотирни, Гърция се проведе младежки обмен по проект Walk Among a Vital Environment with Us - финансиран по програма Еразъм Плюс.

Участниците се запознаха с мултикултурното многообразие, неговите ползи и възможности за саморазвитие. Създадоха нови приятелства и контакти и разчупиха стереотипите, чрез процеса на неформално обучение.

Заключителна конференция Humour in the classroom

На 25 Август, в Габрово, се проведе заключителна конференция за разпространение на резултатите по проект HUMOUR.

Основната тема на конференцията бе представяне и популяризиране на разработените материали по проекта – Ръководство с добри практики, Програма за обучение на учители, Ръководство за подобряване на социалните умения, с използването на хумор и образователната онлайн платформа.

VARIED - ТРЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

От 13 до 15 Юни, в Рим, се проведе трета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме напредъка на проекта, набирането на доброволци и трнировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Trust Rugby International Spain представиха стъпките за провждане на трнировъчните сесии, както и уменията които трябва да имат доброволците и треньорите за социално включване, в своите клубове и региони.

LIFE SKILLS AND SPORT - заключителна среща

На 26 и 27 май, се проведе финална среща на партньорите по проект “Life skills and sport”, финаниран по програма Erasmus plus Sport. Срещата бе организирана от Община Куйера, Испания, партньор по проекта.
С партньорските организации обобщихме теоретичните и практически данни, събрани след фазата на изследване, реализираните дейности и работни срещи с учениците.
Оценихме резултатите и постигането на целите.

Pages