Healthy food for smart people

Целта на проекта е да предостави на училищата педагогически модел и образователни инструменти, които да помогнат на учениците да се свържат с приложения от „реалния живот“: европейската реалност, мултикултурализъм, интеграция, светът на работата, компании в сектора, мрежи за сътрудничество, ИКТ.

Това е проект, създаден от шест партньора, които са много ангажирани със социалната и трудова интеграция на младите хора. Проектът дава възможност да се открият и опитат други начини на живот със семейството, учениците, асоциациите и образователните работници. Той има за цел да засили капацитета на средните училища за развиване на компетентности по предмети като езици, технологии, устойчивост, екология, приобщаване, мултикултура, чрез иновативни и интерактивни педагогически методи и подходи.