Youth Marketing Policy Makers for Sustainable Development

Основната цел на проекта е да развие възможностите на участващите организации, чрез натрупване на знания за креативен маркетинг, за повишаване на информираността за трите стълба на устойчивото развитие: икономически, социални и екологични ползи.
Проектът събира 12 партньори от 11 страни: България; Хърватия; Чехия; Македония; Гана; Киргизстан; Непал; Полша; Румъния; Словакия и Словения.

Фокусът ще бъде върху създаването на взаимодействие за следните цели:
1.Изграждане на капацитет и изграждане на мрежи между членовете на консорциума: неправителствени организации, образование (учебни центрове на общността) и бизнес сектора от Африка, Азия и Европа;
2. Увеличване не знанията за устойчиво развитие (икономическо, социално и екологично);
3. Творчески принос по 3 съществуващи маркетингови под-дисциплини: Зелени; Социални и маркетинг;
4. Използване на маркетинг иснтрументи, за да се изгради съзнание и знания за устойчиво развитие;
5. Увеличаване на натиска върху публичните власти и бизнес сектора за прилагането на политики за устойчиво развитие;
6. Баланс между често конкуриращи се сектори.

Дейностите по проекта:
1. Начална среща и месечен онлайн срещи на екипа;
2. Две мобилности на младежки работници (54 участници);
3. Курс за обучение за членовете на всяка организация партньор;
4. Финално събитие "YouMUST: Направи го! СЕГА!';
5. Финален уебинар.

Финансиране: Еразъм +